Servicii

Management strategic

Context:
Cresterea economica pe termen mediu-lung a companiilor, dezvoltarea politicilor si planurilor destinate indeplinirii acestor obiective.

Obiectiv:
Evaluarea resurselor interne ale companiilor, stabilirea prioritatilor (domeniul de actiune, modul de alocare a resurselor, competenta si sinergia), implementarea optiunilor strategice (fuziuni si achizitii, retehnologizare, strategii de dezvoltare si crestere, diversificare produse, schimbarea sistemului de management, patrunderea pe noi piete).

Consultanta fiscala

Context:
Modificarile zilnice la nivelul Codului Fiscal si altor reglementari fiscale conduc la costuri mari pentru societati si posibile penalitati fiscale.

Obiectiv:
Reducerea riscurilor si implicit a costurilor fiscale prin servicii de asistenta fiscala furnizate inainte, in timpul si dupa controlul fiscal; pregatirea dosarelor de preturi de transfer; servicii fiscale tip abonament.

Consultanta juridica

Context:

Suprareglementarea domeniilor de importanta majora pentru dezvoltarea si gestionarea activitatilor economice, dinamica schimbarilor legislative, complexitatea acestora, precum si birocratizarea excesiva conduc la inregistrarea unor costuri majore, intreruperi si suspendari ale activitatiilor economice si chiar la imposibilitatea societatiilor comerciale de a activa pe piata.

Obiectiv: Consilierea clientului pentru ca acesta sa se adaptateze cu minim de efort si costuri, la schimbarile legislative, pentru cresterea si dezvoltarea afacerii sale.

Consultanta accesare fonduri nerambursabile

Context:

Oportunitatea reala pentru societatile comerciale, ONG-uri, asociatii, centre de cercetare si entitati publice de a accesa fonduri UE, ajutoare de stat si alte fonduri neramburabile.

Obiectiv: Accesarea fondurilor nerambursabile cu minim de efort din partea clientilor, pentru dezvoltarea, diversificarea, modernizarea activitatiilor sustenabile prin utilizare de noi tehnologii, care asigura rezultate superioare, si asistenta beneficiarilor pentru implementarea eficienta si fara probleme a proiectelor.

Managementul resurselor umane

Context:
Rezultatele financiare ale oricarei organizatii depind de implicarea angajatilor sai. Companiile au nevoie tot mai mare de oameni competenti si implicati.

Obiectiv:
Asigurarea succesului companiilor prin:
– angajamentul oamenilor – loialitate si devotament;
– nivelul mare de implicare al angajatilor si scaderea absenteismului;
– planuri de dezvoltare structurate si personalizate;
– procese strategice de reorganizare si evitarea riscurilor de litigii.
Concluzie: banii NU sunt cel mai important factor motivator pentru angajati.

Securitate fizica

Context:
Obligatia legala de protectie a bunurilor si valorilor detinute.

Obiectiv:
Asigurarea confortului Intelligent Business Solutions beneficiarului din punctul de vedere al securitatii fizice; evitarea sanctionarii pentru neluarea masurilor de siguranta obligatorii (sanctiuni contraventionale de la 5.000 lei pana la 10.000 lei pentru neintocmirea analizei de risc la securitate fizica).

Managementul riscului de frauda si coruptie

Context:
Frauda produce la nivel mondial o pierdere anuala de 3,7 trilioane USD in toate industriile.

Obiectiv:
reducerea pierderilor si riscurilor reputationale prin crearea unei culturi de etica si integritate in cadrul companiei; evaluarea si verificarea personalului ce urmeaza sa ocupe pozitii cheie in cadrul organizatiei (activitate ce poate continua, la cerere si dupa incadrare).

Audit intern

Context:
Conditiile actuale de piata pun accent pe eficienta si eficacitatea proceselor in vederea asigurarii unui avantaj competitiv.

Obiectiv:
Reducerea costurilor prin implementarea unui sistem de guvernanta corporativa si control intern adecvat; definirea unor procese operationale eficiente in cadrul organizatiei.

Continuitatea afacerii

Context:
O afacere din patru nu isi continua activitatea dupa un dezastru.

Obiectiv:
Repunerea in functiune a tuturor proceselor de business critice analiza de impact evaluarea riscurilor stabilirea strategiei documentarea planului testarea, implementarea si revizuirea planului si minimizarea impactului asupra angajatilor, clientilor si a reputatiei.

Competitive intelligence

Context:
Mediul de afaceri este competitiv si plin de incertitudini.

Obiectiv:
Obtinerea, analizarea si valorificarea datelor, stirilor si informatiilor (publice si de alta natura) despre produse, servicii, clienti, competitori si mediul de business in care o companie isi desfasoara activitatea sau are interese, in scopul sustinerii proceselor decizionale strategice si operationale.

Strategii de marketing si comunicare

Context:
Companiile au din ce in mai multa nevoie de informatii si instrumente pentru identificarea nevoilor si dorintelor consumatorilor, promovarea, pretul, oferta si distribuirea produselor si serviciilor.

Obiectiv:
Marirea profitului prin cresterea vanzarilor si cotei de piata. Crearea unei imagini favorabile firmei si marcii in randul consumatorilor, fidelizarea clientilor, cresterea gradului de satisfacere a clientilor.

Management financiar

Context:
Asigurarea cash flowului, operatiuni de finantare curenta sau pe termen mediu si lung.

Obiectiv:
Optimizarea costurilor, obtinerea unor facilitati si conditii favorabile de finantare de la banci, societati de leasing, fonduri de investitii private sau atragere finantari de pe piata de capital. Inlesnirea refinantarilor sau restructurarilor financiare, haircut-uri creante si datorii. Protectia la volatilitatea dobanzilor (IRS), protectia riscului valutar (hedging) si cash management. Dezvoltare business plan, bugetare financiara, managementul lichidatatilor.

Nu sunteti sigur ce solutie se potriveste nevoilor dumneavoastra?

ABONARE LA NEWSLETTER